Opět jsem navštívil 1.B třídu Maravskoslezského fotbalu. A tentokrát jsem zkusil na foťáku nastavit režim Priorita clony. Tento režim je poloautomatický, při které si nastavíte požadovanou clonu (v mém případě to bylo 2.8) a aparát si sám upravuje délku expozice. Není to až tak špatné, ale automatika občas selhává a špatně nastaví čas a vznikají přepaly nebo je fotka moc tmavá. A navíc při slunečném počasí je čas hodně krátký a pohyb je opravdu zmrazený a to se mi moc nelíbí. Příště vyzkouším prioritu času a nastavím čas kolem 1/320.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.